שירותים בקליק

רשות ניקוז ונחלים ים המלח

הינה תאגיד סטטוטורי עצמאי הפועל להגנה בפני נזקי שיטפונות. מתוקף סמכותה כרשות נחל פועלת הרשות לשמירת נוף ומתנות טבע. תחום אחראיות רשות הניקוז  משתרע ממצפה רמון ועד ירושלים וכולל את כל אגני ההיקוות המתנקזים לים המלח.
 
 
 

צפו בסרטונים מהעשייה שלנו

תמונות מהעשייה שלנו