במסגרת תכנית האב לנחלי ערד, קידמה רשות ניקוז ים המלח ביחד עם עיריית ערד והיחידה הסביביתית נגב מזרחי מסמך הנחיות מרחביות לנחלי ערד.
ההנחיות המרחביות מתוות לכלי מעשי של כללי עיצוב ופיתוח את המדיניות הכללית לנחלי העיר ועקרונות התכנון בהם.
מסמך זה הינו ייחודי ופורץ דרך בהתייחסו לנחלי תחום ועדה מקומית  באמצעות כלי ההנחיות המרחביות מתוקף הרפורמה בחוק התכנון והבנייה.