החקלאות במלחת סדום הינה ייחודית ולמעשה נערכת בשטח מלחה בעלת מי תהום גבוהים.
המלחה, מניפת סחף של נחל ערבה, אמציהו וצין, מחלוקת כיום ברובה לחלקות חקלאיות המנוקזות ע"י מערכת תעלות.
נוסף על התעלות, רשות ניקוז מפתחת ומתחזקת מערכת ניקוז תת קרקעית (נת"ק) לצורך מתן אפשרות לקיום חקלאות במקום.

_ניטור מי תהום בכיכר סדום.JPG