רשות ניקוז ים המלח פועלת מתוקפם של חוקים ותקנות ולפי כללי המנהל התקין:

" תמ"א 1 הינה תכנית מתאר ארצית המאחדת ומרכזת תחת מסמך אחד תכניות מתאר ארציות רבות וביניהן פרק הנחלים ופרק המים המתייחסים לתפקודים ההידרולוגיים , אקולוגיים וחברתיים של הנחלים"

קבצים להורדה: