השלכת פסולת בניין בנחלים הינה תופעה נרחבת הקיימת גם בשטח רשות ניקוז ים המלח.
השלחת הפסולת מהווה מפגע נופי, אקולוגי ולעיתים אף מפגע ניקוזי הפוגע בפעולת עורק הזרימה.

לאורך השנים רשות הניקוז מבצעת פעולות לניקוי נחלים מפסולות בניין ופסולת מעורבת בכל שטחה.