כללי

רשות ניקוז ים המלח היא תאגיד סטאטוטורי עצמאי הפועל מתוקף חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות התשי"ח 1957 . מטרת הרשות היא להגן על חיי אדם ותשתיות לאומיות מפני נזקי שיטפונות, בתחומי אגן ניקוז ים המלח. בנוסף לכך, קיבלה הרשות סמכויות כרשות נחל מאת השר להגנת הסביבה, ומתוקף סמכויות אלו היא אחראית גם על שמירת הנוף ומתנות הטבע, וכן פיתוח סביבתי לרווחת הציבור.

גבולות הרשות

שטח אגן הניקוז של רשות ניקוז ים המלח משתרע מראש נחל צין בסמוך למצפה רמון ועד לנחל אוג שבמזרח ירושלים. חוק הניקוז אינו חל באזור יהודה ושומרון ולכן אזור זה אינו בתחום שיפוט הרשות.

שטחה של הרשות הוא 3,006,955 דונם. אגני היקוות מרכזיים (מצפון לדרום): אוג, קידרון, דרגה, ערוגות, חבר, צאלים, יעלים, זוהר, חימר וצין.

אגן ההיקוות של נחל צין מהווה כמחצית משטח רשות הניקוז ומכיל בתוכו אגני משנה מרכזיים כגון: תמר, פרס, חצרה, חתירה, חווה ונוספים.

בתחום שיפוטה של רשות ניקוז נכללות שש רשויות מקומיות: ירושלים, ערד, תמר, מצפה רמון, רמת נגב וערבה תיכונה.

במליאת רשות הניקוז חברות ארבע הרשויות הראשונות. 

תחומי פעילות

 • ניהול, שליטה, בקרה ופיקוח על כלל מערכות הניקוז באגן ההיקוות כולו.
 • ביצוע פעולות תחזוקת מערכת הניקוז האגנית.
 • שיקום חידוש ופיתוח מפעלי מים לתפיסת מי נגר וניצולם - ביצור וייצוב אפיקי זרימה וגדות נחלים.
 • פעולות לשימור וטיוב קרקע ומניעת סחף משטחים חקלאיים- שיקום והסדרת מעבירי מים מסוגים שונים.
 • ניקוז תת קרקעי בשטחים חקלאיים להורדת מפלס מי התהום ומליחות הקרקע.
 • הסדרת תיעול וניקוז להגנה על ישובים, שטחים חקלאיים ותשתיות- הקמת מתקני תפיסה למי נגר.
 • ניטור, פיקוח וטיפול בגורמי זיהום בנחלים.
 • שיקום והסדרת מקטעי נחלים ארציים ואזוריים.
 • פיתוח אתרי נוף טבע ותיירות באגני הנחלים ולאורכם לרבות: הסדרת מתקני כניסה של נחלים, פיתוח ושיקום אתרי שהייה וחנייה, שיקום והסדרת דרכי תחזוקה ושירות.
 • הכנת תכניות פיתוח ארוכות טווח רב גוניות ותוכניות לשיקום והסדרת נחלים ומתקנים.
 • חינוך ילדים, נוער ומבוגרים לערכי טבע וסביבה בנחלים וסביבותיהם.